QUALITY IS TRUE

 

QUALITAT

Design Cook S.L., i la marca Oilmotion, basen tant la seva missió, visió i valors, en el concepte de QUALITAT. Qualitat enfocada des de l’ÈTICA, la transparència i responsabilitat professional, aplicada en el què fem i com ho fem.

Fruit d’aquest ideal, n’és la declaració responsable següent, que amb la seva publicació i signatura esdevé la manifestació de principis de Design Cook, i de la seva integritat professional i personal.

 

DESCARREGA'T LA NOSTRA DECLARACIÓ RESPONSABLE

Descarregar

Qui

CUINERS, EMPRESARIS, RESTAURADORS

QUÈ

CIENCIA, ENGINYERIA I GASTRONOMIA.

Oilmotion és un estudi gastronòmic integral que desenvolupa serveis d’assessorament i consultoria per al disseny, definició, implantació, control, avaluació i millora d'ofertes gastronòmiques en la restauració, el canal Horeca i la indústria alimentària.

El seu objectiu es desenvolupar productes y/o serveis que es consolidin en els projectes dels seus clients. Aportant aquells valors y/o resultats definits, per a garantir que arribin al client final en les millors condicions i segons els objectius marcats.

Serveis

Direcció gastronòmica
Direcció gastronòmica
Direcció gastronòmica
Actes divulgatius, presentacions, conferències, seminaris, etc...
Actes divulgatius, presentacions, conferències, seminaris, etc...
Actes divulgatius, presentacions, conferències, seminaris, etc...
Orientació i assessorament per a l’obertura de nous punts de venda
Orientació i assessorament per a l’obertura de nous punts de venda
Orientació i assessorament per a l’obertura de nous punts de venda
Redefinició/readaptació de plats i receptes.
Redefinició/readaptació de plats i receptes.
Redefinició/readaptació de plats i receptes.
Gestió gastronòmica
Gestió gastronòmica
Gestió gastronòmica
Promoció i introducció d’articles i productes en el mercat.
Promoció i introducció d’articles i productes en el mercat.
Promoció i introducció d’articles i productes en el mercat.
Creació de nous plats i receptes.
Disseny de cartes i menús.
Disseny de cartes i menús.
Disseny de cartes i menús.
Assessoria en la formulació de nous productes.
Assessoria en la formulació de nous productes.
Assessoria en la formulació de nous productes.
Cursos i formació d’equips (training)
Cursos i formació d’equips (training)
Cursos i formació d’equips (training)
Consultoria
Consultoria
Consultoria

QUÈ

CIENCIA, ENGINYERIA I GASTRONOMIA.

Oilmotion és un estudi gastronòmic integral que desenvolupa serveis d’assessorament i consultoria per al disseny, definició, implantació, control, avaluació i millora d'ofertes gastronòmiques en la restauració, el canal Horeca i la indústria alimentària.

El seu objectiu es desenvolupar productes y/o serveis que es consolidin en els projectes dels seus clients. Aportant aquells valors y/o resultats definits, per a garantir que arribin al client final en les millors condicions i segons els objectius marcats.

Direcció gastronòmica
Direcció gastronòmica
Direcció gastronòmica
Actes divulgatius, presentacions, conferències, seminaris, etc...
Actes divulgatius, presentacions, conferències, seminaris, etc...
Actes divulgatius, presentacions, conferències, seminaris, etc...
Orientació i assessorament per a l’obertura de nous punts de venda
Orientació i assessorament per a l’obertura de nous punts de venda
Orientació i assessorament per a l’obertura de nous punts de venda
Redefinició/readaptació de plats i receptes.
Redefinició/readaptació de plats i receptes.
Redefinició/readaptació de plats i receptes.
Gestió gastronòmica
Gestió gastronòmica
Gestió gastronòmica
Promoció i introducció d’articles i productes en el mercat.
Promoció i introducció d’articles i productes en el mercat.
Promoció i introducció d’articles i productes en el mercat.
Creació de nous plats i receptes.
Disseny de cartes i menús.
Disseny de cartes i menús.
Disseny de cartes i menús.
Assessoria en la formulació de nous productes.
Assessoria en la formulació de nous productes.
Assessoria en la formulació de nous productes.
Cursos i formació d’equips (training)
Cursos i formació d’equips (training)
Cursos i formació d’equips (training)
Consultoria
Consultoria
Consultoria

CORPUS CULINARI

COM

DESIGN COOKING: el nostre mètode de treball.

Oilmotion ha dedicat aquests últims anys a descriure i registrar el seu mètode de treball, per poder sistematitzar-lo i digitalitzar-lo. Amb l'objectiu d'augmentar la seva fiabilitat i garantir l'eficàcia en el desenvolupament de qualsevol projecte per als seus clients.

Creativitat&Viabilitat · Qualitat&Rendibilitat

Design Cooking està basat en el sistema de gestió de qualitat, que parteix de la creativitat, vetllat per la viabilitat del projecte. Igualment, una vegada desenvolupat i definit el producte o servei, es manté el control i seguiment de la qualitat, sense oblidar la rendibilitat de l’explotació.

Experiències

Les nostres millors referències, són les experiències viscudes i els projectes realitzats.

OILAB

 

OIL I NEED

OILAB, es un portal interactiu, una web en la que es centralitza i en la que conflueix tota la investigació i estudi de l'àmbit de l'oli en el món.
 

 

CUINA I+D+I

CREATIVITAT

A la cuina taller d’OILMOTION és a on s’investiga i es desenvolupen idees per fer-les realitat. S’experimenta i es posa a prova tota la creativitat per innovar en productes, receptes i projectes culinaris i gastronòmics.

La investigació i el desenvolupament són els eixos sobre els que es fonamenta el coneixement del nostre estudi d’assessorament gastronòmic.

QUALITY IS TRUE

Productes fets realitat

Les nostres millors referències són les experiències viscudes, transformant idees i coneixements en productes fets realitat.

Comunicació

Notícies