OILMOTION PARTICIPA EN DURAR

19/03/2018

El 14 i 15 de març del 2018, es va celebrar en el Centre Cultural Al Salem Sherikh Abdullah, de Kuwait una nova edició de DURAR, en la que va participar Carles Tejedor en representació d’Oilmotion. I a on va exposar i presentar el mètode de treball d’Oilmotion el DESIGN COOKING, a través del qual sistematitza i digitalitza els projectes dels seus clients, i a on els binomis creativitat&viabilitat i qualitat&rentabilitat, són elements claus i diferenciadors que el doten d’un valor especial.     

DURAR es un programa internacional d’investigació i educació que te com a objectiu fomentar la innovació i la creativitat en el patrimoni cultural, responent a les necessitats i realitats locals. A través d’activitats personalitzades de dos dies, amb seminaris, taules rodones i tallers, tenen lloc diferents processos d'intercanvi de coneixements, desenvolupament de competències i defensa de la indústria. És una iniciativa de Creative Dialogue Association, associació sense ànim de lucre amb seu a Barcelona, i que es dedica a dissenyar i implementar programes enfocats en el desenvolupament creatiu del capital humà en l’àrea de l’economia creativa.