Política de privacitat

La privacitat i la seguretat són molt importants per DESIGN COOK, S.L. i ens esforcem per garantir que les nostres mesures tècniques i organitzatives existents respecten els teus drets de protecció de dades.

Aquesta política de privacitat descriu com gestionem, processem i emmagatzemem les dades personals facilitades en el marc de la prestació dels nostres serveis. "Dades personals" es refereix a qualsevol informació relativa a un individu identificable o a la seva identitat personal.

1. Informació i dades de contacte del processador de dades.
Les dades personals són recopilades en el nostre Lloc Web per DESIGN COOK, S.L., una societat domiciliada al c/ Colom 586, nau 10, P.I.Colom II, 08228 Terrassa (Barcelona), NIF B66654724, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 45154, Foli 10, Full 478557, Inscripció 1.

DESIGN COOK, S.L, és el responsable del tractament de les dades personals de l'interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), la Llei Orgànica (eS) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret (eS) 1720/2007 de 21 de desembre (RDLOPD), d'acord amb la informació que es facilita en els següents apartats.

2.Dades recopilades en el lloc.
Quan es subscriu als nostres serveis, es recopilen i gestionen les següents dades: correu electrònic, tractament, nom, cognoms, telèfon, usuari i contrasenya, adreça postal, número de telèfon, adreça / és IP i nom del domini. En utilitzar els nostres serveis, es recopilen i gestionen les següents dades: dades de registre i dades de navegació (en cas d'autoritzar-), historial de comandes, reclamacions, incidents, informació relativa a subscripcions i missatges en el nostre lloc web.

La informació facilitada no ha d'incloure qualsevol dada personal privada, com a identificadors governamentals (p. Ex., Números de seguretat social, permís de conduir o identificació fiscal), nombre complet de targeta de crèdit o de targeta bancària personal, expedients mèdics o dades personals connectats amb aplicacions per a cures o tractaments associats amb particulars.

3.Objectius del tractament i bases legals.
El principal objectiu del recull de les seves dades personals és realitzar la gestió i prestació dels serveis sol·licitats. Amb aquesta finalitat, accepta que puguem fer servir les teves dades personals per a:

  • Prestar els serveis pels quals ens hagis contactat.
  • Comunicar-nos en relació als nostres serveis o el nostre lloc.
  • Notificar sobre qüestions del compte o el servei (com pot ser el restablir la contrasenya).
  • Resoldre les qüestions formulades.
  • Prevenir, detectar i investigar qualsevol activitat que es considerin potencialment prohibides, il·legals o contràries a les bones pràctiques i garantir el compliment de les nostres condicions d'ús i política de enviament.
  • Qualsevol altra finalitat especificada en el moment de recopilar la informació.
  • Complir amb les obligacions jurídiques i reglamentàries.

Fem servir les dades personals que ens faciliti únicament de conformitat amb la legislació aplicable sobre la protecció de dades.

Per a aquells clients que s'han donat d'alta a la web, processem la seva informació personal per a la creació del contracte amb nosaltres per proporcionar-nostres serveis.

4.Consentiment exprés per al tractament de les seves dades
En compliment del que exigeix la Llei Orgànica de Protecció de Dades i pel Reglament General de Protecció de Dades cada vegada que l'usuari enviï dades de caràcter personal mitjançant formularis o similar, haurà de donar el seu consentiment exprés, fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullin les seves dades o en escriure al correu electrònic de contacte. Amb aquesta (s) acció (és), l'usuari està manifestant de forma lliure, informada, inequívoca que està d'acord amb que DESIGN COOK, S.L. tracti les seves dades d'acord amb les finalitats esmentades en l'apartat anterior i en les condicions aplicables sobre privacitat.

5.Divulgacions de tercers.
Les dades personals recopilades al nostre lloc web estan destinats al propi ús de DESIGN COOK, S.L. i poden ser comunicades a les empreses associades d'DESIGN COOK, S.L. perquè puguem obtenir assistència i suport en el marc de la prestació dels nostres serveis. DESIGN COOK, S.L. garanteix que compta amb requisits clars de protecció de dades per a cadascun dels seus proveïdors tercers.

DESIGN COOK, S.L. no ven o lloga les seves dades personals a tercers per cap fi.

Així mateix, DESIGN COOK, S.L. no comunica les seves dades personals a tercers, llevat que: (1) Vostè mateix (o l'administrador del seu compte, actuant en el seu nom) sol·liciti o autoritzi la seva divulgació; (2) la divulgació sigui necessària per processar transaccions o prestar serveis que has sol·licitat (p. Ex., Per comprovar que estàs fent servir les millors pràctiques en els seus correus o per al processament d'una targeta d'adquisició amb empreses emissores de targetes de crèdit) ; (3) DESIGN COOK, S.L. es vegi obligat a fer-ho a petició d'una autoritat governamental o un organisme regulador, en cas d'una ordre judicial, citació a comparèixer davant un tribunal o qualsevol altre requeriment similar d'un govern o poder judicial, o per establir o defensar una aplicació legal.

6.Mesures de Seguretat.
En el marc dels seus serveis, DESIGN COOK, S.L. atribueix la més alta importància a la seguretat i la integritat de les dades personals dels seus clients.

Per tant, i de conformitat amb el Reglament General sobre la Protecció de Dades Europeu 2016/679, DESIGN COOK, S.L. es compromet a prendre totes les precaucions necessàries per preservar la seguretat de les dades i, en particular, protegir-los contra qualsevol destrucció accidental o il·lícita, pèrdua accidental, corrupció, circulació o accés no autoritzat, així com davant de qualsevol altra forma de tractament o divulgació il·lícit a persones no autoritzades.

Amb aquesta finalitat, DESIGN COOK, S.L. aplica mesures de seguretat estàndard de la indústria per protegir les dades personals de qualsevol divulgació no autoritzada. En utilitzar els mètodes de codificació recomanats per la indústria, DESIGN COOK, S.L. adopta les mesures necessàries per protegir la informació relativa a pagaments i targetes de crèdit.

Així mateix, per evitar, en particular, qualsevol accés no autoritzat, garantir l'exactitud i un ús correcte de les dades, DESIGN COOK, S.L. ha posat en pràctica procediments electrònics, físics i de gestió adequats amb vista a protegir i preservar les dades recopilades a través dels seus serveis.

Tot i això, no es garanteix una seguretat absoluta contra la pirateria o els pirates informàtics. Per això, en cas de violació de la seguretat que l'afecti, DESIGN COOK, S.L. es compromet a informar-te sobre això sense demores injustificades i a prendre totes les mesures necessàries per posar fi a la intrusió i minimitzar les conseqüències. En cas de patir qualsevol pèrdua en raó de l'explotació per un tercer d'una violació de la seguretat, DESIGN COOK, S.L. es compromet a proporcionar tota l'assistència necessària perquè pugui fer valer els seus drets.

S'ha de tenir en compte que qualsevol usuari, client o pirata informàtic que descobreixi i s'aprofiti d'una violació de la seguretat s'exposa a si mateix a accions penals i DESIGN COOK, S.L. prendrà totes les mesures, incloent interposar una demanda i / o iniciar una acció judicial, per preservar les dades i els drets dels seus usuaris o de si mateixa i limitar els efectes.

Contrasenyes de compte. En adoptar les recomanacions de l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya i d'Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre el nivell de seguretat de les contrasenyes, la contrasenya de compte ha de contenir almenys 8 caràcters, 1 lletra, 1 número i 1 caràcter especial.

7.Drets de protecció de dades.
La legislació espanyola sobre protecció de dades i el Reglament europeu general sobre la protecció de dades 2016/679, han implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l'usuari exercir drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades.

DESIGN COOK, S.L. ofereix aquesta garantia legal, amb la qual cosa, en qualsevol moment i / o quan així ho consideri convenient, l'usuari podrà fer ús dels seus drets d'accés, rectificació, oposició i / o cancel·lació (en l'àmbit digital, dret a l'oblit) de les seves dades personals que pot exercir per mitjà de l'enviament d'un correu electrònic a: comunicacio@oilmotion.com o mitjançant una comunicació per escrit dirigida a: DESIGN COOK, S.L. c/ Colom 586, nau 10, P.I. Colom II, 08228 Terrassa (Barcelona). Email: comunicacio@oilmotion.com. Les seves sol·licituds seran processades en un termini de 30 dies. En tots els casos, caldrà adjuntar una còpia del passaport o DNI (titular de les dades) i indicar en l'assumpte, de manera expressa, la petició que es vol fer, això és, quin tipus de dret s'exercita.

8.Períodes de retenció de dades.
DESIGN COOK, S.L. recopila les teves dades personals per als requisits de l'acompliment de les seves obligacions contractuals, així com informació sobre com i quan fas servir els nostres serveis. Conservem aquesta informació en bases de dades actives, arxius de registre o un altre tipus d'arxius mentre utilitzis els nostres serveis.

DESIGN COOK, S.L. només emmagatzema la seva informació durant el temps necessari per proporcionar-li els nostres serveis.

De cap manera DESIGN COOK, S.L. es compromet a emmagatzemar totes les dades de forma indefinida.

9.Ubicació de l'emmagatzematge de dades i transferències.
Els servidors en els quals DESIGN COOK, S.L. processa i emmagatzema les seves bases de dades estan situats exclusivament dins de la Unió Europea.

DESIGN COOK, S.L. t'informarà immediatament, en la mesura en què legalment estigui autoritzat a fer-ho, en cas de qualsevol aplicació o ordre procedent d'una autoritat administrativa o judicial relativa a les seves dades personals.

10.Modificacions de la política de privacitat.
DESIGN COOK, S.L. es reserva el dret a actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment, en particular, de conformitat amb qualsevol canvi introduït en les lleis i reglaments vigents. Qualsevol modificació realitzada haurà de ser-te notificada per mitjà del nostre lloc web o per email, en la mesura del possible, dins d'un termini mínim de trenta (30) dies abans que els canvis entrin en vigor. Recomanem que revisi aquestes normes periòdicament per mantenir-te informat sobre els nostres procediments i normes relatius a la teva informació.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: comunicacio@oilmotion.com